Dohody - zmluvy - výkazy


ROK 2021

Dohoda §10 č. 21/31/010/86

Dohoda §12 č. 21/31/012/87

Brantner-Gemer dodatok 2- č. 77 19 01

Brantner-Gemer dodatok 3 - č. 77 19 01

ROK 2022

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí služby č. 77 19 01

Príloha č.1 k dodatku č.3 k zmluve o poskytnutí služby č 77 19 01

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí služby č. 64 17 01

Príloha č.1 k dodatku č.4 k zmluve o poskytnutí služby č 64 17 01

Dohoda §10. č.22/31/010/77

Dohoda §12. č.22/31/012/81
Zmluva ASEKOL SK, s.r.o. č.649864/TZO/2022

Výpočet miery triedenia za r. 2021

Ročný výkaz o kom. odpade obce za r. 2021 - ŽP 6-01

Zmluva o dielo

Mandátna zmluva

Zmluva - ŽP

Dodatok k zmluve č.1

Brantner-Gemer "Zmluva o poskytnutí služby č. 19 23 01 + príloha

ROK 2023

MARVOR s.r.o. - dodatok č. 2 ku koncesnej zmluve

Brantner-dodatok č.1 108 20 01

Brantner-dohoda-BRO č: 83 23 01

Zmluva o spolupráci - RECYKLOGROUP, a.s.

DOHODA č: 23/31/054/795 - "Podpora udržania pracovných návykov" PUPN

Ročný výkaz o kom. odpade obce za r. 2022 - ŽP 6-01

Darovacia zmluva - protipôvodňový vozík


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-11-28 21:48:25

Dátum vytvorenia: 2021-12-17 20:09:52

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Janice


Obecný úrad

Janice 54

980 42, Rimavská Seč

IČO: 45 858 306

E-mail: info@janice.sk

Tel.: 047/559 31 24

Web: www.janice.sk

Kalendár